• InnoCo, Gliwice
  • Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk,
    Zleceniodawca: InnoCo