• KWK Promes, Robert Konieczny
  • Projekt nowego znaku dla firmy architektonicznej KWKPromes wynikał ze zmiany istniejącej nazwy firmy.

    Zespół projektowy: Agnieszka Nawrocka, Robert Konieczny
    Zleceniodawca: Robert Konieczny
    Status projektu:  wdrożony