Projekt Systemu Informacji wizualnej dla Centrum Kultury w Lublinie

status projektu: wdrożony w 2013
zleceniodawca: Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Narutowicza 32
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka
dokumentacja fotograficzna: Maciej Rukasz
Zabytkowy budynek pochodzi z XVIII w, jest symetryczny, oparty na planie kwadratu z wewnętrznym wirydarzem. Zabudowania klasztorne zgromadzenia Wizytek ulegały wielu przebudowom. Obecnie stanowią przykład późnobarokowej architektury i mieszczą Centrum Kultury gdzie siedzibę znalazły: Biblioteka, Latające warsztaty, Net Theatre, Sala prób, Galeria Biała, Ośrodek Rozdroża, Art Bum, księgarnia i kawiarnia, kino i inne.
Wyzwaniem stał się projekt odpowiadający potrzebom wielu podmiotów, zlokalizowany w obiekcie o określonych wymogach konserwatorskich i wartościach historyczno-architektonicznych. Pojawiło się pytanie, jak zaprojektować
system informacji, by nie wprowadzić elementów obcych, zachować szacunek do przestrzeni, równocześnie odpowiadając na oczekiwania wielu instytucji i ich aktywności.
Wielość i różnorodność wiązała się z odmiennym rytmem pracy, bogatą ofertą, potrzebą eksponowania ogłoszeń o wydarzeniach. Skutkowało również aktywowaniem kilku wejść do budynku i ograniczeniami w ruchu po godzinach zamknięcia niektórych jednostek.
Konieczne było stworzenie systemu poza identyfikacjami poszczególnych instytucji i dostosowanego do budynku.
Nasz projekt systemu informacji nawiązywał do nowo powstałej identyfikacji Centrum Kultury jako jednostki parasolowej dla wspomnianych podmiotów. W informacji zastosowałyśmy czerń, by nie wprowadzać w zabytkową przestrzeń dodatkowych bodźców wizualnych i nie tworzyć konkurencji dla afiszy, plakatów itp.
System jest uzupełniony o funkcjonalne elementy graficzne pozwalające podpiąć druki w różnych formatach.
Ze względu na duże zakłócenia rozpoznawania lokalizacji w budynku, spowodowane jego symetrycznością, szczególnie ważne dla skuteczności informacji stało się oznakowanie i nazwanie klatek schodowych oraz wejść/wyjść budynku.
Dzięki bezpośredniej aplikacji na ściany, komunikaty nie zdominowały przestrzeni.
Użytkownikiem jest każda grupa wiekowa, dzieci z opiekunami, młodzież, dorośli, zarówno stali bywalcy jak i pojawiający się okazjonalnie, uczestnicy wydarzeń oraz instruktorzy. Dlatego też czytelność, zrozumiałość komunikatów, brak dodatkowego kodowania i przewidywalność umiejscowienia stanowiły atut systemu.