• Centrum Kultury, Lublin
  • Designers: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Grupa Kilku
    Project Client: Centrum Kultury w Lublinie

     

    fot: Maciej Rukasz