• City Wayfinding, Zwiercie
  • Designers: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Anna Kmita, Andrzej Sobaś
    Project Client: UM Zawiercie