• Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Anna Pohl

    Zleceniodawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

    Fot. Anna Sielska