• Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka
    Zleceniodawca: KONIOR Studio
    Status projektu: wdrożony
    Nagrody: Brązowy medal na EDAWARDS 2015
    Fot. Krzysztof Szewczyk