• Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Anna Kmita, Jadwiga Rataj, Andrzej Sobaś

    Zleceniodawca: Park Śląski