Projekt informacji covidowej dla NOSPR w Katowicach

status projektu: wdrożony w 2021
zleceniodawca: NOSPR
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka
dokumentacja fotograficzna:  Anna Sielska