Projekt Systemu Informacji wizualnej dla budynku ASP w Katowicach, ul. Koszarowa 19

Projekt Systemu Informacji wizualnej dla budynku ASP w Katowicach, ul. Koszarowa 19
status projektu:
wdrożony w 2020/21
zleceniodawca: ASP Katowice
autorzy:
Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, współpraca – Anna Pohl
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska, Barbara Kubska