Projekt Systemu Informacji wizualnej dla budynku ASP w Katowicach, ul. Raciborska 37

status projektu: wdrożony w 2020/21
zleceniodawca: ASP Katowice
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, współpraca – Anna Pohl
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska, Barbara Kubska

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach to uczelnia z 20 letnia tradycją, tworzona przez osobowości.

Tradycją tej uczelni była grafika warsztatowa i projektowanie. Jej siłę stanowią ludzie, miejsce i szacunek dla dziedzictwa oraz wspieranie kreatywności.

Idea projektu wayfinding’u opiera się na pomyśle zatrzymania śladu pozostawionego przez pedagogów tej uczelni i świadectwie wspólnego jej tworzenia, podkreślenie i docenienie różnorodności. W tym celu powstała kolekcja cyfr wykonanych przez pedagogów i zastosowanych w oznaczeniach np  numerów pokoi i kondygnacji, każdy nośnik otrzymał metkę z nazwiskiem autora. Projekt został przeprowadzony jako akcja wśród społeczności akademickiej.

Zakres obejmował informacje zbiorcza w postaci map i spisów, podpisy funkcji i pięter, numeracja pomieszczeń głównych i technicznych oraz informacje kierunkowe, także informacje zewnętrzne i parkingowe.

System informacji uwzględnia techniczny charakter budynku, podkreśla indywidualizm i osobowości tworzące ASP w Katowicach, stawia cyfrę jako głównego  bohatera. Ma zdecydowany charakter, jest czarno-biały, niekonkurujący z wystawionymi pracami. Ma roboczy i nieformalny charakter, jest ekonomiczny.