Projekt Systemu Informacji wizualnej dla budynku ASP w Katowicach, ul. Raciborska 37

status projektu: wdrożony w 2020/21
zleceniodawca: ASP Katowice
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, współpraca – Anna Pohl
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska, Barbara Kubska