• Akademia Sztuk Pięknych, Katowice
  • Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Anna Pohl

    Zleceniodawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

    Fot. Anna Sielska