• Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
  • Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka
    Zleceniodawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Status projektu: koncepcja