• Centrum Kultury, Lublin
  • Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Grupa Kilku
    Zleceniodawca: Centrum Kultury w Lublinie
    Status projektu: wdrożony

    fotografie: Maciej Rukasz