• Informacja dla transportu KZK GOP, Katowice
  • Opracowanie elementów informacji dla pasażerów KZK GOP

     

    Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka

    Zleceniodawca: KZK GOP