• MSI, Zwiercie
  • Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Anna Kmita, Andrzej Sobaś
    Zleceniodawca: UM Zawiercie
    Status projektu: wdrażany