• NOSPR, Katowice
 • Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia to nowoczesny budynek, odwołujący się formą do tożsamości regionu Śląska. Wnętrze jest jednocześnie monumentalne i transparentne. System informacji wizualnej od samego początku projektowany był tak, żeby odpowiadając na potrzeby użytkownika nie dominował w przestrzeni. Został zintegrowany z budynkiem. W fasadzie budynku dominuje czerwień cegły, w środku biel kamienia i czerń betonu Sali Koncertowej. W budynku czerwień została zarezerwowana dla informacji. Oznakowanie jest bezpośrednio nanoszone na ściany. Rozwiązanie jest systemowe, obejmuje informowanie użytkownika od momentu zakupu biletu i prowadzi go do miejsca siedzącego. System informacji wizualnej obejmuje oznakowanie terenu zewnętrznego, a we wnętrzu: strefy dla melomanów, oznakowanie wewnętrzne dla pracowników i muzyków, oraz oznakowanie parkingów. Parametry informacji są wypadkową skali budynku i specyficznych ograniczeń. Podczas koncertu pojawia się budynku  2000 osób.

 • Do wejść prowadza schody/kładki – system jest  tak wymyślony żeby  tłum nie przysłonił jego elementów, żeby można było w ażurowej przestrzeni budynku odnaleźć wzrokiem kod wejścia. Analizy i symulacje możliwości kodowania wejść, pieter, sektorów i siedzisk spowodowały konieczność „podziału” budynku na dwie części A i B a tym samym rozdzielenie tłumu na dwie strony budynku. Publiczność jest rozdzielana już na poziomie parteru i przemieszcza się chętniej w pionie niż w poziomie, co okazało się rozwiązaniem najbardziej optymalnym czasowo i jakościowo.

  Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka
  Zleceniodawca: KONIOR Studio
  Status projektu: wdrożony
  Nagrody: Brązowy medal na EDAWARDS 2015
  Fot. Krzysztof Szewczyk