• Park Śląski, Chorzów
  • Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Anna Kmita, Jadwiga Rataj, Andrzej Sobaś
    Zleceniodawca: Park Śląski
    Status projektu:  wdrażany
    Fot. Krzysztof Szewczyk