tukej transport signage

Projekt słupków przystankowych i rozkładów jazdy na terenie ZTM

status projektu: wdrożony w 2023/2024
zleceniodawca: Zarząd Transportu Metropolitalnego
autorzy grafiki: Agnieszka Nawrocka, Justyna Kucharczyk, Studia ITEM
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska

Realizacji projektu przyświecała potrzeba dbałości o wysoki standard i jakość na poziomie produktu oraz rozwiązań graficznych. Poprawa organizacji treści i skuteczności działania, przy jednoczesnym poszanowaniu przyzwyczajeń użytkowników a także spójne i charakterystyczne oznakowanie obszaru metropolii w kontekście transportu.
Obszar GZM pod względem transportu miejskiego tworzy rozbudowaną sieć obejmująca 41 gmin. Wyzwanie stanowiła zmienność i zróżnicowanie np: przystanki obsługują od 1 do aż 35 linii, każdą linię cechuje różna częstotliwość kursów oraz ilość przystanków.
Kluczem do znalezienia spójnego systemu informacji stał się klucz wizualny oparty na zdecydowanej kolorystyce, jasnej hierarchii informacji, modułowości i zauważalności, dobrych kontrastach czytelności. Powstałe elementy systemu zostały przebadane pod kątem czytelności w różnych warunkach odczytu i z perspektywy zróżnicowanej grupy użytkowników, w tym ze specjalnymi potrzebami. Projekt powstał w oparciu o wytyczne powarsztatowe w grupie osób z niepełnosprawnościami i zaopiniowany przez rzeczniczkę ds osób z niepełnosprawnościami. Modele i prototypy były konsultowane w obsługującymi i serwisantami w celu optymalizacji rozwiązania.

–  Rozkłady jazdy. Analizy i badania czytelności pozwoliły na określenie wytycznych projektowych: układów, wielkości typograficznych, stosowanych kontrastów i wysokości zamieszania informacji. Ze względu na skalę wdrożenia i częstotliwość wprowadzania zmian, zastosowano optymalne formaty i wielkości, standardowe i powszechnie dostępne arkusze drukarskie, dostępne materiały oraz technologie wykonania.  Rozkłady jazdy zostały zaprojektowany przy wyżej wspomnianych wytycznych i jednocześnie dostosowane do używanego przez zleceniodawcę programu BUSMAN.

– Słupki przystankowe. Funkcje zostały ściśle związane z potrzebami informacyjnymi, dodatkowo podlegały wytycznymi Ustawy o transporcie, Prawo o ruchu drogowym. W związku z dużą zmiennością informacji  i jej ilości, forma nośnika musiała być modułowa i umożliwiająca łatwą i szybką do wymianę. 

– Oznakowanie wiat przystankowych. Zapewniają kluczowe informacje dla użytkowników przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki nazewnictwa stosowanego w gminach a także możliwości montażu na różnych typach wiat, szybką i tanią wymianę informacji. Na wytyczne projektowe miały wpływ również różne formy własności i organizacja pracy stosowane w gminach.