Płyta Ad Astra, Stille Musik

status projektu:
wdrożony w 2021
zleceniodawca:Ad Astra
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Anna Kaleta
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska, Barbara Kubska