System informacji wizualnej dla budynku NOSPR w Katowicach

status projektu: wdrożony w 2014
zleceniodawca: Konior Studio, NOSPR
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka
dokumentacja fotograficzna: Krzysztof Szewczyk
Nowy budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia jest zlokalizowany w Strefie Kultury Miasta Katowice. Znajdują się w nim: Sala Koncertowa, mieszcząca 2000 osób, oraz Sala Kameralna. W budynku mieści się również sala warsztatowa, oraz rozbudowane zaplecze dla muzyków i gości. Projekt zakładał rozróżnienie oznakowania strefy dla melomanów od strefy dla pracowników i muzyków. Zakres projektu obejmował oznakowanie budynku, wejść do sal koncertowych, a także  informacje kierunkową i zbiorczą w postaci planów budynku. Na terenie zewnętrznym mapy i oznakowanie stref parkowania.