Projekt Ścieżki dendrologicznej w Parku Śląskim

status projektu:
wdrożony w 2014
zleceniodawca: Park Śląski, WPKiW w Chorzowie
autorzy: Anna Kmita, Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Jadwiga
Rataj, Andrzej Sobaś
dokumentacja fotograficzna: Krzysztof Szewczyk, Anna Sielska
Park Śląski posiada na swoim terenie niezwykle piękne okazy dendrologiczne, rzadkie gatunki drzew, lub takie o ciekawych cechach. Ścieżka dendrologiczna ma zadania edukacyjne, przybliża tym którzy odwiedzają park wiedzę o florze.
Projekt powstał w oparciu o materiał merytoryczny opracowany przez pracowników parku.
Zakładał prezentację drzew,  ich charakterystyczne elementów i schemat ścieżki.  Stolikowy i lekki charakter projektu, nie ingeruje w krajobraz i pozwala na wygodne zapoznanie się z informacjami nie tylko dorosłym ale też najmłodszym użytkownikom. Wyzwaniem była forma, która będzie odporna na zniszczenia i warunki atmosferyczne.