System informacji wizualnej dla przychodni Medicus we Wrocławiu

status projektu: wdrożony w 2016
zleceniodawca: JSK Architekci
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska

Właściciele przychodni Medicus we Wrocławiu wprowadzali się do nowo wybudowanego na ich potrzeby budynku, pracowali nad  całościową identyfikacją i wizerunkiem oraz uczestniczyli w pracach nad wayfindingiem w budynku. Wyzwaniem było wiele zmiennych zachodzących w tym samym czasie, ale jednocześnie dawało to możliwość zintegrowania działań.  Projekt obejmował kompleksowe oznakowanie  budynku z zewnątrz, podpisy kondygnacji i funkcji, informację zbiorczą oraz oznakowanie parkingów.