Projekt elementów Miejskiego Systemu Informacji dla Katowic

status projektu: wdrożony w 2021/2022
zleceniodawca: Miasto Katowice
autorzy grafiki: Agnieszka Nawrocka, współpraca – Zofia Oslislio-Piekarska
Zespół badawczy, pracownicy ASP w Katowicach: Justyna Kucharczyk, Tomasz Bierkowski, Natalia Jakóbiec, Marian Oslislo, Roman Kaczmarczyk, Anna Kopaczewska, Anna Kamieniak, Anna Kmita, Agnieszka Małecka, Bartłomiej Nawrocki, Katarzyna Pełka, Anna Pohl, Patrycja Rudnicka, Andrzej Sobaś, Justyna Szklarczyk-Lauer, Paulina Urbańska, Marta Więckowska, Julianna Zych, Asia Pastusińska, Piotr Pacałowski, Karolina Nowak, Waldemar Węgrzyn.
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska, Barbara Kubska

Miasto zaprosiło ekspertów z ASP w Katowicach do współpracy przy MSI . Był to szczególny projekt, realizowany bardzo dynamicznie, zespołowo, pod dużą presją czasu. Zadaniem zespołu było zaprojektowanie warstwy graficzno-typograficznej dla tablic ulicowych i numerycznych, a wyzwaniem projektowym konieczność dostosowania się do zaprojektowanych już nośników. Czas był ekstremalnie krótki – projekt musiał powstać w miesiąc, jednak dzięki dystrybucji pracy badawczej pomiędzy kilkunastu pracowników ASP, udało się w bardzo szybkim tempie wypracować założenia, a następnie projekt wraz z dokumentacją. W grudniu 2021 roku na ulicach zamontowano pierwsze nośniki nowego MSI.