Wayfinding system

Projekt elementów oznaczenia wiat przystankowych na terenie ZTM

status projektu: wdrożony w 2021/2022
zleceniodawca: Zarząd Transportu Metropolitalnego
autorzy grafiki: Agnieszka Nawrocka, Justyna Kucharczyk, Studia ITEM
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska, Barbara Kubska