Projekt Systemu Informacji wizualnej na ASP w Katowicach, ul. Raciborska 37 | WZORNICTWO

status projektu:
wdrożony w 2020/21
zleceniodawca: ASP Katowice
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, współpraca – Anna Pohl
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska, Barbara Kubska