entrance university sigange

Projekt Systemu Informacji wizualnej na terenie campusu MORASKO_UAM w Poznaniu

status projektu: wdrożony w 2023
zleceniodawca: UAM_Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
autorzy grafiki: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Julianna Zych; produkt: Joanna Pstusińska
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska

Projekt wayfindingu dla kampusu Morsko jest złożonym rozwiązaniem zapewniającym kompleksową informację umożliwiającą dotarcie do budynków wydziałów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kampus MORASKO jest rozległym, ponad 200 hektarowym, terenem na którym zlokalizowanych jest 9 wydziałów uniwersytetu, akademiki, hala sportowa, basen, parki i liczne zieleńce oraz parkingi i infrastruktura komunikacji miejskiej. Kampus MORASKO zapewnia edukację około 13 tyś. studentów i pracę dla prawie 4 tyś. pracowników.
Założenie urbanistyczne kampusu opiera się na osi komunikacyjnej o ponad kilometrowej długości i rozlokowaniu 7 kluczowych obiektów po obu jej stronach. Dodatkowo w odległości 1,5 km, zorientowane się obiekty sportowe i trzy inne wydziały.
Ze względu na duże rozproszenie budynków oraz wielkość obszaru i charakter założenia urbanistycznego, ważnym elementem projektu stała się spójność oraz dopasowanie skali do różnorodnej zabudowy której  elementem charakterystycznym jest żółta ceramika na elewacjach budynków.
Wyzwanie stanowiło dostosowanie proporcji i skali w kontekście zauważalności i funkcji – dla pieszych i zmotoryzowany a także różnych grup odbiorców: tych którzy pojawiają się pierwszy raz, studentów czy pracowników.
W projekcie zadbano o zapewnienie elementów wspierających inkluzywność tj. wysokie kontrasty, czytelność znaków i typografii jak również stałe oświetlenie (fotowoltaika) nośników informacji.
Zdecydowano się na użycie wysokich pylonów opisujących wejścia do budynków i jednoczesne odciążenie wizualnie metalowych konstrukcji  przez zaprojektowanie i zastosowanie ażurów wykonanych metoda przemysłową, które stały się elementem charakterystycznym rozwiązania.
Kolorystyka turkusowego  granatu i intensywnej zieleni wspierał są widoczność w przestrzeni  i na tle budynków, jednocześnie nawiązuje do kolo®ów identyfikacji Uniwersytetu.
Na potrzeby systemu wykorzystano krój pisma Klavika o wysokich parametrach czytelności i rozróżnialności znaków. Dla celów projektu powstał rozbudowany zestaw piktogramów oraz ikon obiektów. Zakres opracowania obejmował projekty: mapy kampusu, schematów pełniących rolę informacji zbiorczej i kierunkowej, nośniki opisujące budynki, informację dla ruchu samochodowego oraz witacze.