System informacji wizualnej w budynku ASP Katowice, ul. Raciborska 50

status projektu: wdrożony w 2015
zleceniodawca: ASP w Katowicach
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Anna Pohl
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska
Projekt informacji dla budynku ASP w Katowicach miał za zadanie nie tylko ułatwienie poruszania się po przestrzeniach akademii ale również utrwalenia tożsamości i uhonorowanie osobowości tworzących  jej społeczność.
Idea projektu opiera się na pomyśle zatrzymania śladu pozostawionego przez pedagogów tej uczelni i świadectwie wspólnego jej tworzenia. W tym celu powstała kolekcja cyfr. Wszystkie oznaczenia numeryczne wykonane są przez pedagogów, każdy nośnik otrzymał metkę z nazwiskiem autora. Projekt został przeprowadzony jako akcja społeczna.
Zakres obejmował informacje zbiorcza w postaci map i spisów,  podpisy funkcji i pięter, numeracja pomieszczeń głównych i technicznych oraz informacje kierunkowe, także informacje zewnętrzne i parkingowe.
System informacji uwzględnia techniczny charakter budynku, podkreśla indywidualizm i osobowości tworzące ASP w Katowicach, stawia cyfrę jako głównego  bohatera. Ma roboczy i nieformalny charakter, jest ekonomiczny, zdecydowany, czarno-biały, niekonkurujący z pokazywanymi bieżącymi pracami.