System informacji w nowym budynku dworca kolejowego i autobusowego w Cieszynie

status projektu: wdrożony w 2018
zleceniodawca: Zamek Cieszyn i Urząd Miasta Cieszyn
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka, Julianna Zych
dokumentacja fotograficzna: Anna Sielska
Cieszyn jest miastem przygranicznym, którego początki sięgają IX wieku. Ruch handlowy i turystyczny miedzy polskim i czeskim Cieszynem jest rutyną mieszkańców obu miast, jak i atrakcją dla przyjezdnych.
Miasto Cieszyn wyremontowało dawny dworzec kolejowy i w jego okolicy zorganizowało centrum przesiadkowo-transportowe łączące transport kolejowy, gminny i międzymiastowy.
Projekt informacji dla budynku dworca kolejowego i autobusowego uwzględnia rozróżnienie kolorystyczne 3 rodzajów transportu, konsekwentnie stosowane w kodzie informacji. Informacje dla pasażerów zapisane zostały w trzech językach: polskim czeskim i angielskim. System obejmował podpisy obiektu i jego funkcji, stanowisk, informacje o transporcie, podpisy porządkowe. Dodatkowa potrzebą miasta było również poinformowanie przyjezdnych o atrakcjach znajdujących się w zasięgu spaceru, dlatego też powstał zestaw ikon aplikowanych na ścianach i szybach, przedstawiający atrakcje turystyczne ze wskazaniem czasu dojścia. Wyzwaniem były ograniczenia architektoniczne, rozróżnienie form transportu oraz  komunikatów językowych.