System informacji wizualnej dla terenu zewnętrznego NOSPR w Katowicach

status projektu: wdrożony w 2014
zleceniodawca: Konior Studio, NOSPR
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka
dokumentacja fotograficzna: Krzysztof Szewczyk