hotel verte wayfindig system informacji wizualnej pałac warszawa fasada pałac branickich
Dziewczyna przechodzi przez drzwi rektoratu, z elementami systemu informacji wayfinging